Rejonowe Koło Pszczelarzy w Chełmie informuje, że konkurs na najładniejszą pasiekę w roku 2021 został rozstrzygnięty.

Do organizatorów konkursu wpłynęły 4 zgłoszenia. Głównym celem konkursu było propagowanie pszczelarstwa oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym. Po wizytach w pasiekach i naradzie jury składającego się z zarządu RKP w Chełmie przyznano zwycięzcom nagrody w postaci bonów na zakupy w sklepie pszczelarskim w wysokości od 500 zł do 250 zł.
Dnia 08.09.2021 Pani Halina Dąbska Prezes wraz z Zarządem RKP w Chełmie wręczyła nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zapraszamy pszczelarzy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Ernest Łukaszewski
II miejsce – Jerzy Kołtun
III miejsce – Wiesław Szczurek
IV miejsce - Anna Bartczak- Grzesiuk

123 1

123 2

 123 3