foto1
NZP w Chełmie 1
foto1
NZP w Chełmie 2
foto1
NZP w Chełmie 3
foto1
NZP w Chełmie 4
foto1
NZP w Chełmie 5
+48 693 072 755
biuro@nzpchelm.pl

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

ul. K.Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm

Licznik gości

Dziś 21

Wczoraj 20

W tym tygodniu 41

W tym miesiącu 415

Ogółem 33805

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

nr konta bankowego
92 2030 0045 1110 0000 0011 3200

Przekaż 1% podatku

ulotka 077

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. NUMER UMOWY

 60/2022/D/EE z dnia 30.06.2022 r.

2. NAZWA BENEFICJENTA

 Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

ul. K. Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm

3. NAZWA PROJEKTU

Centrum Edukacji Pszczelarstwa przy Nadbużańskim Związku Pszczelarzy w Chełmie

4. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

5. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

 01.06.2022 r. – 31.10.2022 r.

6. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ I ROZLICZENIE PROJEKTU

 Katarzyna Zaborowska – 693 072 755

 1. II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Dzięki kontynuacji działań utworzonego w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Centrum Edukacji Pszczelarstwa przy Nadbużańskim Związku Pszczelarzy w Chełmie pozwoliło na realizację przedsięwzięć poświęconych tematyce pszczelarstwa, które łączą funkcje edukacyjno promocyjne. Działanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących pszczelarstwa oraz ukształtowania trwałych postaw w społeczeństwie ukierunkowanych na dbałość o środowisko naturalne w którym żyje mały owad – pszczoła miodna. Zadania jakie podjęto w ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat znaczenia pszczół w środowisku oraz sposobów ich ochrony.

W projekcie edukacyjnym WFOŚiGW w Lublinie podjęto następujące działania:

 • konkurs plastyczny,
 • warsztaty edukacyjne,
 • wyjazd edukacyjny,
 • spotkania edukacyjne.

Partnerami przy realizacji poszczególnych działań byli:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Starostwo Powiatowe w Chełmie
 • Urząd Gminy w Chełmie
 • Urząd Gminy w Wojsławicach
 • Inkubator Pszczelarstwa w Pszczelej Woli
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 • Szkoła Podstawowa w Leśniowicach
 • Szkoła Podstawowa w Sielcu
 • Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie
 • Niepubliczne Przedszkole Gniazdko w Hrubieszowie
 • Galeria Chełm
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

W okresie czerwca – sierpnia 2022 r. został przeprowadzony konkurs plastyczny pn. „Pszczoła dla człowieka – człowiek dla pszczoły”, mający na celu przedstawienie ochrony pszczół, wpływu na środowisko oraz pożyteczność pszczoły miodnej wobec ludzkości. Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Chełm jak i powiatu chełmskiego w kategorii klas I – III i w kategorii klas IV – VIII. Do konkursu zostało zgłoszonych 153 prace plastyczne, które spełniły warunki formalne i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny. Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca i pięć wyróżnień w obu kategoriach. W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali sprzęt multimedialny (tablet, słuchawki bezprzewodowe, kamerę internetową) książki o tematyce pszczelarskiej, upominki (kreatywny zestaw do samodzielnego zrobienia świecy z węzy, nasiona roślin miododajnych, miód, odznakę przyjaciela pszczół) oraz dyplomy. Każdy z uczestników konkursu jak i nauczyciel prowadzący otrzymał podziękowanie za udział w konkursie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas XXIV Nadbużańskiego Święta Pszczoły. Prace konkursowe zostały opublikowane na stronie internetowej i profilu FB Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie.

Kolejnym etapem działań Centrum Edukacji Pszczelarstwa przy NZP w Chemie było doposażenie pomieszczenia w eksponaty dydaktyczne związane z pszczelarstwem. Dzięki finansowemu wsparciu zakupiliśmy stół do odsklepiania, sito, odstojnik, stojak pod odstojnik, formy silikonowe do odlewu świec, odzież pszczelarską (kapelusze, bluzy) oraz stół z pokrowcem do prezentacji pomocy dydaktycznych.

01 czerwca 2022 r. został zorganizowany wyjazd edukacyjny przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim do gospodarstwa pasiecznego państwa Dyjakowskich w Rudej Hucie. Podczas pobytu w pasiece grupa młodzieży licząca 45 osób mogła po raz pierwszy spotkać się z żywą pszczołą przy przeglądzie rodziny pszczelej oraz łapaniu roju pszczelego. Ponadto uczestnicy zapoznali się z pracami towarzyszącymi pracy pszczelarza takimi jak odsklepianie ramki z miodem, transporcie ramek pszczelich do pracowni pszczelarskiej. Młodzież podczas wykonywania czynności pszczelarskich była zabezpieczona w odzież ochronną tj. kapelusze i bluzy pszczelarskie. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz przekazaniem upominków (zestawu kreatywnego do samodzielnego wykonania świecy z węzy, nasion roślin miododajnych, miodu, odznaki przyjaciela pszczół, informacji o projekcie i zaletach zdrowotnych miodów przygotowanych w postaci zakładek do książek)

W dniach 22 czerwca 2022 r. i 25 lipca 2022 r. przeprowadzono spotkania edukacyjne w Przedszkolu Przyjazny Świat Malucha w Chełmie i Niepublicznym Przedszkolu Gniazdko w Hrubieszowie. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały prezentacji p. Tomasza Dyjakowskiego biorąc udział w dyskusji i zadając pytania. Poprzez ul edukacyjny dzieci obserwowały pracę pszczół. Zapoznały się z narzędziami wykorzystywanymi przez pszczelarza w pasiece. Chętnie wzięły udział w samodzielnym składaniu ula z jego elementów oraz składaniu ramek pszczelich. Uczestnicy spotkań edukacyjnych otrzymali  upominki (zestawu kreatywnego do samodzielnego wykonania świecy z węzy, nasion roślin miododajnych, miodu, odznaki przyjaciela pszczół, informacji o projekcie i zaletach zdrowotnych miodów przygotowanych w postaci zakładek do książek). Grupy dzieci liczyły po 20 osób.

Kolejne spotkanie edukacyjne zorganizowano w dniu 8 sierpnia 2022 r. z okazji Światowego Dnia Pszczół. Spotkanie było otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem pszczelarstwa jak i smakoszów miodu. Współorganizatorem wydarzenia była Galeria Chełm. Opowieści o rodzinie pszczelej, sposobie pozyskiwaniu miodu, problemach pszczół, ogrodach przyjaznych pszczołom prezentował p. Sławomir Padowski oraz p. Tadeusz Jaskóła. Podczas spotkania można było poprzez ul edukacyjny zobaczyć pracę pszczół, wykonać świecę z węzy oraz zabrać mieszankę nasion roślin miododajnych do stworzenia azylu dla owadów pożytecznych. Ta forma promocji pszczelarstwa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Osoby biorące w quizie otrzymały odznaczenia Przyjaciela pszczół oraz miód. Szacujemy udział ok. 250 osób.

W miesiącach czerwiec – sierpień 2022 r. stoisko Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie miało przyjemność uczestniczyć na zaproszenie Urzędu Gminy Wojsławice w Wojsławickim Jarmarku rękodzieła i produktów regionalnych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno pszczelarzy wymieniającymi doświadczenia jak i sympatykami pszczelarstwa.  O przeżytych doświadczeniach i ciekawostkach pszczelich opowiadał p. Jerzy Luty. Oceniamy udział ok. 200 osób gdzie każdy zainteresowany otrzymał upominek w postaci kreatywnego zestawu do samodzielnego wykonania świecy z węzy, nasion roślin miododajnych, miodu, odznaki przyjaciela pszczół lub informacji o projekcie i zaletach zdrowotnych miodów przygotowanych w postaci zakładek do książek.

Następnym punktem realizacji projektu był wyjazd edukacyjny w dniu 14 września 2022 r. do polskiej kolebki pszczelarstwa w Pszczelej Woli. Zaproszenie do udziału w wyjeździe przyjęła Szkoła Podstawowa w Leśniowicach. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili nowoczesny i jedyny w Polsce Inkubator Pszczelarstwa oraz pasiekę w Technikum Pszczelarskim. Podczas zwiedzania bazy dydaktycznej została przedstawiona wiedza o roli pszczół ich rozwoju, budowie, chorobach oraz wpływie człowieka na środowisko. Uczestnicy nie tylko mogli wysłuchać teorii ale również zapoznali się z możliwością wykorzystania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pszczelarstwie dopasowując je do wybranego typu ula. Młodzież była zafascynowana nowoczesnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie pozyskiwania miodu oraz innych produktów pszczelich,   gatunkami drzew miododajnych tj. katalpa. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki w postaci słoiczków z miodem, zestawu kreatywnego do wykonania świecy z węzy świec z wosku i węzy, pszczelich słodyczy i materiałów reklamowych. Wyjazd był zorganizowany dla 45 uczniów.

Cykl działań projektu w dniu 27 października 2022 r. zakończyły warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej w Sielcu. Dzieci aktywnie wzięły udział w części praktycznej gdzie składały elementy ula w całość, z miały możliwość przymierzenia stroju ochronnego pszczelarza oraz wykonania świecy z węzy poprzez wykrawanie różnych kształtów. Uczestnicy zostali zapoznani z rolą pszczół w życiu człowieka i wpływie człowieka na działania proekologiczne. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki w postaci słoiczków z miodem, zestawu kreatywnego do wykonania świecy z węzy świec z wosku i węzy, pszczelich słodyczy i materiałów reklamowych. Udział w warsztatach wzięło 30 osób.

Informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zostały umieszczone w każdej informacji zewnętrznej oraz materiałach promocyjnych wydanych i rozdawanych uczestnikom działań projektu oraz osobom indywidualnym odwiedzającym Centrum Edukacji Pszczelarstwa przy NZP w Chełmie. Wszystkie zaplanowane w harmonogramie projektu działania zostały zrealizowane. Osiągnięte mierzalne rezultaty to efekty rzeczowe i następująca liczba uczestników:

konkurs plastyczny – 153 osób,

spotkania edukacyjne – 490 osób

wyjazdy edukacyjne – 95 osób

warsztaty edukacyjne – 30 osób

Forma przekazu informacji o pszczołach i pszczelarskie została odpowiednio dostosowana do grupy odbiorców. Uczestnicy z wyżej wymienionych działań dysponują odpowiednim poziomem wiedzy by odpowiednio odnieść się do wpływu człowieka na środowisko i sposobu wpływania na ochronę pszczół.

Dzięki projektowi poprzez działania i promocję dużej grupie społeczeństwa o zróżnicowanym przekroju wieku została podniesiona świadomość o tematyce pszczelarskiej poprzez zwrócenie uwagi na piękno przyrody, zagrożenia dla pszczół, które mogą wyniknąć z niszczenia środowiska. Poprzez dzieci przekazana w ramach projektu wiedza i wrażliwość może oddziaływać również na ich rodziny. Mamy zatem nadzieję, że w perspektywie długofalowej wzrosną pozytywne zachowania pszczelarskie w dyscyplinach życia, poczuciu współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska naturalnego.

Sławomir Padowski

Prezes Zarządu NZP w Chełmie

Logo WFOSIGW Lublin

pszczoly01 

pszczoly02

pszczoly03

pszczoly04

pszczoly05

pszczoly06

pszczoly07

pszczoly08

pszczoly09

pszczoly10

pszczoly11

pszczoly12

pszczoly13

pszczoly14

pszczoly15

pszczoly16

pszczoly17

pszczoly18

pszczoly19

pszczoly20

pszczoly21

pszczoly22

pszczoly23

pszczoly24

pszczoly25

pszczoly26

pszczoly27

pszczoly28

pszczoly29

pszczoly30

pszczoly31

pszczoly32

pszczoly33

pszczoly35

pszczoly36

pszczoly37

pszczoly38

pszczoly39

pszczoly40

pszczoly41

pszczoly42

pszczoly43

 

REKLAMA

POLECAMY

logo pszczoly

LOGO LSZYouTube