foto1
NZP w Chełmie 1
foto1
NZP w Chełmie 2
foto1
NZP w Chełmie 3
foto1
NZP w Chełmie 4
foto1
NZP w Chełmie 5
+48 693 072 755
biuro@nzpchelm.pl

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

ul. K.Szymanowskiego 6, 22-100 Chełm

Licznik gości

Dziś 21

Wczoraj 20

W tym tygodniu 41

W tym miesiącu 415

Ogółem 33805

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie

nr konta bankowego
92 2030 0045 1110 0000 0011 3200

Przekaż 1% podatku

ulotka 077

Prezes Zarządu Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie informuje, że w nawiązaniu do oferty przedstawionej przez Polski Związek Pszczelarski ubezpieczenie pasieki na rok 2021 wynosi:

6 zł – pasieka do 50 rodzin pszczelich w jednej lokalizacji

oraz

12 zł – ubezpieczenie produktu

Wpłat na ubezpieczenie należy dokonywać do 20 marca 2021 r. w biurze Związku lub na konto bankowe 92 2030 0045 1110 0000 0011 3200

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Sławomir Padowski

Przesłana oferta ubezpieczenia dotyczy dwóch kwestii:

– odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mienia/prowadzeniem działalności opisanej jako „Posiadanie pasiek pszczelich i hodowla pszczół przez członków Polskiego Związku Pszczelarskiego na terenie RP, (ubezpieczone pasieki wg załączonych do polisy list zbiorczych, każdy pszczelarz zapisany do NZP jest jednocześnie członkiem PZP Statut NZP w Chełmie § 6 z dnia 13.03.2020 r.)” Co do zasady, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (oc) wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 415 KC (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia) oraz art. 822 KC regulujący istotę umowy ubezpieczenia oc.

lub dodatkowo opcjonalnie

- odpowiedzialności cywilnej za Produkt gdzie ubezpieczony produkt opisany jest jako:  „Wprowadzane odpłatnie do obrotu produkty takie jak: miód, propolis, wosk pszczeli, jad pszczeli, pierzga przez Ubezpieczonego pszczelarza który jest producentem tego produktu”

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe i osobowe zgodnie z definicjami w OWU tj:

Szkoda osobowa – uszczerbek powstały wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wraz z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Szkoda rzeczowa – uszczerbek powstały wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy wraz z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby rzeczy te nie zostały uszkodzone, zniszczone lub utracone.

 W przypadku OC z tytułu prowadzenia działalności, przykładową szkodą osobową jest pożądlenie osoby trzeciej przez pszczoły w wyniku czego doznaje uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia. Szkodą rzeczową, będzie pożądlenie krowy należącej do osoby trzeciej.

Oferta ubezpieczenia

Warunki ubezieczenia OC pszczelarzy

 

REKLAMA

POLECAMY

logo pszczoly

LOGO LSZYouTube